Úvod

Klíč mistrů

Kurz, který provždy změní Tvůj život.

Ve 24 týdenních lekcích se naučíš, jak pro sebe
nechat systematicky pracovat přírodní zákony.
Tím si vytvoříš převahu i v této turbulentní době
a budeš do svého života stále více přitahovat to,
co si skutečně přeješ.

I Ty můžeš žít naplněným životem –
jsi k tomu připraven/a?

Milý
příznivče Klíče mistrů,
když jsem v červenci 2010 prošel první 24 týdenní lekce díla Charlese Haanela „Klíč mistrů“, zažíval jsem jeden aha efekt za druhým – a to i přes fakt, že jsem na téma „životní úspěch a spiritualita“ v posledních 40 letech přečetl desítky knih.
Heinz LynerMůj pohled na způsob fungování života se v maximálně krátké době v mnoha detailech elementárně změnil. Náhle jsem dokázal rozeznat věci, které mi byly dosud nepřístupné. Uprostřed zdánlivého chaosu jsem objevil logické souvislosti.

Průběh celého života řídí všeobecně platné přírodní zákony

Již tehdy mi bylo jasné, že život se musí zakládat na obecně platných zákonitostech. Ty tu sice byly vždy, ale já jsem je nedovedl dostatečně jasně rozpoznat. Všechny přírodní zákony nejsou koneckonců tak zjevné jako gravitace.

Díky Klíči mistrů se s každou týdenní lekcí stále více tříbilo mé chápání těchto věcí a já jsem zpozoroval první změny ve svém myšlení a jednání. Frustraci, starosti a všední rutinu zahnaly radost, touha po činech a nadšení.
Co je ale ještě mnohem důležitější: od té doby žiji stále více přesně tím životem, o němž jsem předtím vždy jen snil...

Buďte konkurenceschopní – se systémem – s Klíčem mistrů!

Nadšení a iniciativa zapudily pohodlnost, zklamání a frustraci – ale proč? Známe souvislosti. Známe tajemství života. A proto nyní také víme, co je třeba udělat. Od určitého bodu to jde takřka automaticky.
Klíč mistrů přináší rozhodně výhody nejen osobám samostatně výdělečně činným a podnikatelům. Prostřednictvím „nového konání“ přichází změna. Jsi svým vlastním kapitánem. Řídíš svůj život směrem, kterým má jít. Stále vědoměji, intuitivněji a efektivněji.

S těmito vědomostmi pracují již tisíce lidí

Krásné na celé věci je, že se to s Klíčem mistrů nestalo jen mně, ale také tisícům jiných lidí. Konečně se ujmete věcí, které byly předtím pevnou součástí seznamu, co máte udělat. Konečně si člověk věří, je motivován, plný touhy po činech a radosti.

Co umí jiní, dokážeš Ty také!

Všechno, co k tomu potřebuješ, je nezbytná připravenost ke změně a 24 týdenní lekce Klíče mistrů v podobě vázané knihy za cenu 349,- Kč

Klíč mistrů je dar pro všechny, kteří si přejí rozvinout svůj skutečný potenciál – jsi pro tento dar připraven?

Doufám, že ano.
Se srdečným pozdravem,
Heinz Lyner
PS: "Klíč mistrů" je jedno ze základních děl beststelleru »The Secret - Tajemství« a jedna z asi nejúčinnějších a nejpraktičtějších nauk pro naplněný život. Zde se o něm dozvíš ještě více.